I’d like to learn more about Campaign Creators!

read

SpUk SLA Subsidie Schone Lucht Akkoord Air Clean Up financieren van luchtreiniging PM2,5 emissies

By StaticAir

“Schone lucht is van levensbelang. Jaarlijks sterven er 11.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling.” Zo opent de brief met de uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord van het ministerie aan de Tweede Kamer. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft van 1 april tot 1 oktober 2022 een specifieke uitkering voor verbetering van de luchtkwaliteit in het kader van het Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) vrijgegeven. Deze subsidie is beschikbaar voor gemeenten die het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben ondertekend om de luchtkwaliteit te verbeteren. Gemeenten die ook willen meeprofiteren van deze subsidie kunnen zich hier alsnog aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord. 

Met het Schone Lucht Akkoord streeft het ministerie naar permanente verbetering van de luchtkwaliteit voor een klimaat neutrale omgeving.


Permanente verbetering luchtkwaliteit

Verbeter de negatieve gezondheidseffecten, neem maatregelen die helpen om 50% gezondheidswinst te boeken voor 2030 ten opzichte van 2016. Alleen meetapparatuur is niet voldoende. Maak het verschil door invoering van permanente innovatie en integratie van Smart City oplossingen. StaticAir staat bekend om outdoor Smart City oplossingen om direct en permanent een verschil te kunnen maken voor een schonere omgevingslucht. Daarmee komt een initiatief met het plaatsen van deze oplossingen ook tegemoet aan de dringende oproep van talloze bewonersorganisaties in Nederland. Deze bewonersverenigingen maken zich al jaren zorgen over de luchtkwaliteit in hun directe leefomgeving en eisen dat gemeenten en overheid in actie komen. Transformeer de stad in een innovatie hub voor oplossingen tegen luchtvervuiling op weg naar een klimaatneutraal 2030. Profiteer van een betere kwaliteit van leven, kom burgers tegemoet met een positieve impact. 

 

Subsidie SpUk SLA voor emissieverlagende projecten

Emissieverlagende projecten zijn gericht op een directe en structurele verlaging van de belangrijkste verontreinigende stoffen in de lucht: fijn stof (PM10 en PM2,5), ammoniak (NH3) en zwaveldioxide (SO2). De laatste 2 zijn stoffen die in de lucht via chemische processen worden omgezet in schadelijk fijn stof en stikstofoxiden (NOx)  bron: rvo.nlHet belang van het afvangen van fijn stof kan hier dus niet genoeg worden onderstreept.

 

Microplastics - Plastic Soep in de lucht?

De FDRS en PAMARES, welke in te zetten zijn tegen het afvangen van schadelijk fijn stof, richt zich op het reduceren van microplastics, micrometalen, roet, kwartsstof etc.
Naast de plastic soep in zee heeft onderzoek naar microplastics in de atmosfeer een belangrijk pijnpunt geraakt. Het is inmiddels bekend dat de bevolking microplastics inademt, eet en ook drinkt. StaticAir zorgt met haar systemen dat deze schadelijke deeltjes worden afgevangen uit de omgevingslucht. Hieronder leest u hoe.

 

Mission possible; Smart City oplossingen voor schone lucht

FDRS - duurzame tunnelprojecten kiezen voor fijnstof PM2,5 reductie

FDRS is een oplossing voor het afvangen van verkeersemissies in tunnels, parkeergarages en nabij railinfra. Onlangs werd de duurzaamste tunnel van Europa te Den Haag geopend met daarin 66 FDRS-units van StaticAir, welke verantwoordelijk zijn voor  50% verkeersemissiereductie in de tunnel. 

IoT smart city technologie

De FDRS kan eenvoudig aangesloten worden op het smart city netwerk middels IoT, waarmee het systeem klaar is voor integratie met de digitale stad. Ontdek meer, download de FDRS brochure hier.

 

StaticAir FDRS victory boogie woogietunnel The Hague tunnel Rotterdamsebaan Den Haag ionisatie aerosolen verkeersemissie

Bekijk de video over de installatie duurzaamste tunnel

 

 

PAMARES - aanbesteden met verbeterde luchtkwaliteit in de stad

PAMARES werkt als een plug & play oplossing voor een vervuilde stedelijke omgeving en wordt bevestigd aan lantaarnpalen. De Nederlandse PAMARES vindt met name in Zuid-Korea een markt, waar inmiddels ook diverse installaties al zijn aangebracht. Als geen ander weet Zuid-Korea wat de gevaren zijn van luchtvervuiling en het daarmee gepaard gaande fijn stof en de risico’s voor de volksgezondheid. De PAMARES kan een reductie van 30% bereiken, afhankelijk van de locatie en situatie ter plaatse. De PAMARES is de enige in zijn soort die grootschalig op een eenvoudige manier kan worden geïntegreerd, zonder ingrijpende aanpassingen in het straatbeeld.

IoT connectie

Met een IoT connectie is de PAMARES een efficiënte Smart City oplossing. Daarnaast vergt het systeem weinig onderhoud en is het zuinig in gebruik. De PAMARES werkt 24/7 aan een schonere lucht en is met name effectief in zo genoemde street canyons. Leer meer over de werking van luchtstromen en het doelgericht reinigen daarvan in de buitenomgeving, vraag een demo met onze specialisten aan.

 

PAMARES systeem air pollution

Bekijk de video over de werking van de PAMARES

 

Lokaal en duurzaam product

De innovatieve techniek van StaticAir is een puur Nederlandse product. De systemen worden lokaal in Nederland geproduceerd en zijn daardoor snel leverbaar. De systemen zijn volledig recyclebaar. Circulaire toepassingen met het afgevangen fijn stof kunnen mogelijkheden vinden in de verwerking in servies of inkt.

Handelsmissie Parijs Olympische Spelen 2024 en luchtkwaliteit

Onlangs heeft StaticAir als voorloper in duurzame clean tech oplossingen, succesvol deelgenomen aan de handelsmissie Parijs 2024. In aanloop naar de Olympische Spelen wordt gezocht naar duurzame toepassingen voor een schone, digitale stad. StaticAir's innovatieve oplossingen werden gepresenteerd in nauwe samenwerking met de Nederlandse Ambassade te Parijs. In onderstaande video kunt u onder andere ontdekken hoe onze systemen toepasbaar zijn bij infra projecten, maar ook ten goede komen aan publieke ruimten en sportfaciliteiten. 

 

Vraag vandaag nog een offerte aan of maak een afspraak voor een demo. Onze adviseurs geven vrijblijvend advies en delen hun jarenlange kennis ten bate van een gezondere samenleving.

Vraag de SpUk SLA subsidie nu aan en verbeter 24/7 de luchtkwaliteit in jouw stad met de oplossingen van StaticAir!

 

email: info@staticair.com

telefoon: 0345 745 920

www.staticair.com 

 

 

Tags: #infra, #luchtvervuiling, #Luchtkwaliteit, #HorizonEurope, urbanplanning, #stadsontwikkeling, #schoneluchtakkoord, #SLA, #klimaatneutraal, #tunnel, #aanbesteding, SpUkSLA, EMVI, #rijksoverheid, #fijnstof